309 Stratford ST #3, Houston, TX 77006 | Realtor, Vicky Cedillo