150 W Sam Houston Pkwy N #1201, Houston, TX 77024 | Realtor, Vicky...